Alle resultatene har blitt lagt ut på Utdanningsdirektoratets sider, og det er der man kan søke i resultatene.

Her kan du sjekke resultatene for alle landets skoler

Resultater på landsbasis viser at flere gutter enn jenter presterer på de høyeste mestringsnivåene i regning, mens i lesing er det flest jenter på de høyeste mestringsnivåene. I engelsk presterer guttene og jentene mer jevnt.

Sarpsborg scorer dårlig

Sarpsborg scorer på nedre halvdel engelsk og lesing for 8. trinn med henholdsvis 48 skalapoeng i begge fag, mens de scorer i midtsjiktet i regning (48 skalapoeng). I engelsk scorer Moss best av alle kommunene (52 skalapoeng), mens Moss og Trøgstad scorer høyest i lesing med sine 51 skalapoeng.

I regning scorer Trøgstad, Rygge, Moss, Hvaler og Eidsberg alle 50.

For 9. trinn er resultatene rundt midten i lesing, mens de scorer blant skolene i toppsjiktet i regning med sine 53 skalapoeng. Det er Trøgstad som scorer høyest i lesing med 55 skalapoeng, og Aremark, Marker og Rygge som gjør det best i regning med 54 skalapoeng.

Skal gi skolen kunnskap

Du kan se tallene på nasjonalt nivå (hele landet, utlandet), fylkesnivå, kommunalt nivå og skolenivå. Fylke/kommune viser her til fylket/kommunen som skolen geografisk ligger i.

Formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen som kommer fra resultatene, skal deretter danne grunnlag for undervisningsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet, skriver Utdanningsdirektoratet.