Går for en trygg og helsefremmende russetid

Årets Sarperuss, politiet og Sarpsborg kommune er i rute foran årets russefeiring. Onsdag ettermiddag presenterte russstyrene knutereglene for politiet. Foran fra venstre: Camilla Aamodt (russepresident på Borg), Jane Richardsen (visepresident på Borg), Ingrid Engh (visepresident på St. Olav), Selina Johnsen (Gropa-sjef), Marie Nicolaysen (visepresident på Greåker), Tone S. Faale (SLT-koordinator i Sarpsborg kommune) og Stian Jensen (prosjektmedarbeider for "Trygg Sarperuss 2017). Bak fra venstre: Simen Magnussen (russepresident på St. Olav), Theodor Stang (russepresident på Kalnes), Jørn Vidar Iversen (russepresident på Greåker), Stine Christensen (Utekontakten i Sarpsborg) og Pål Brandstorp (Sarpsborg-politiet).

Årets Sarperuss, politiet og Sarpsborg kommune er i rute foran årets russefeiring. Onsdag ettermiddag presenterte russstyrene knutereglene for politiet. Foran fra venstre: Camilla Aamodt (russepresident på Borg), Jane Richardsen (visepresident på Borg), Ingrid Engh (visepresident på St. Olav), Selina Johnsen (Gropa-sjef), Marie Nicolaysen (visepresident på Greåker), Tone S. Faale (SLT-koordinator i Sarpsborg kommune) og Stian Jensen (prosjektmedarbeider for "Trygg Sarperuss 2017). Bak fra venstre: Simen Magnussen (russepresident på St. Olav), Theodor Stang (russepresident på Kalnes), Jørn Vidar Iversen (russepresident på Greåker), Stine Christensen (Utekontakten i Sarpsborg) og Pål Brandstorp (Sarpsborg-politiet). Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Årets Sarperuss er først ute i landet med å praktisere folkehelseknuter i sitt knutereglement.

DEL

Løpe ti ganger rundt Genesis-statuen i St. Maries plass. Gå søndagstur i Landeparken. Gå Tusenårsstien fra Hafslund hovedgård til Borgarsyssel museum og dele ut russekort til alle de møter eller sykle eller gå Glommastien til nabobyen.

Dette er bare noen av aktivitetene årets russ kan gjennomføre i løpet av russetiden for å bli belønnet med symboler i russelua si.

Oppfordrer til fysisk aktivitet

For dagens russ har i stor grad beveget seg bort fra en russefeiring der det meste handler om fest og fyll.

Årets Sarperuss er også opptatt av folkehelsa.

Onsdag ettermiddag presenterte russepresidentene og visepresidentene årets russeknuteregler for Sarpsborg-politiet. I tillegg til de tradisjonelle russeknutene, har årets Sarperuss innlemmet en egen «paragraf» i sitt knutereglement som heter Folkehelseknuter.

Det var Selina Johnsen, som er elev ved idrettslinja på St. Olav videregående skole, som kom med ideen om å innføre knuteregler som oppfordrer til aktivitet.

– Det var ikke vanskelig å få med seg russestyrene ved de andre skolene på det forslaget, sier Selina Johnsen, som også er Gropa-sjef – det vil si at hun har ansvaret for arrangementene i Vistergropa, som også i år blir Sarperussens samlingssted her i Sarpsborg.

Gode kjerneverdier

SLT-koordinator Tone Faale i Sarpsborg kommune legger ikke skjul på at hun er stolt over årets avgangselever og det arbeidet de har gjort med å sette sammen knutereglementet.

– Sarpsborg-russen er den første i landet som oppfordrer til fysisk aktivitet gjennom å innføre folkehelseknuter, sier hun.

Russefeiring

  • Markerer slutten av videregående skole.
  • Oftest inndelt i blå- og rødruss.
  • Feiringen markeres mange ganger gjennom det siste skoleåret, men særlig i mai, med hovedfeiring opp mot 17. mai.
  • Forbindes med russerevy, russebiler, dresser, luer, og store lydanlegg.

Sarpsborg-politiet er også fornøyd med den lista over knuteregler som årets russ har utarbeidet.

– Her har russen virkelig gjort en god jobb med å lage et reglement som er gjennomtenkt og som stimulerer til fellesskap, inkludering og gode kjerneverdier. Vi er imponert over hvordan russen i Sarpsborg de siste årene har snudd en trend ved at de nå fyller russetiden med noe positivt, sier politiførstebetjent Pål Brandstorp, som er leder for forebyggende avsnitt ved Sarpsborg politistasjon.

Har med eks-russepresident

Russen, ikke bare Sarperussen, har gjennom flere år fått mye negativ oppmerksomhet etter en rekke uønskede hendelser.

I fjor ønsket Sarperussen å snu trenden som hadde oppstått i forbindelse med russefeiringen, og laget da et helt nytt knutereglement som i langt større grad tok avstand fra fyll og oppfordringer til aktiviteter som raskt kunne bli straffbare forhold. Nå har altså årets russ valgt å videreføre denne linjen, for å gjøre avslutningen på 13 års skolegang til en minnerik opplevelse for alle.

Med seg i forberedelsene har de hatt med seg Stian Jensen, som var russepresident på Borg videregående skole i fjor, og som i år er prosjektmedarbeider for «Trygg Sarperuss 2017".

- Alt i alt hadde vi en fin russetid i fjor, men det var noen uheldige episoder og hendelser som vi håper ikke gjentar seg i år. Derfor er det hyggelig å kunne bidra med de erfaringene vi gjorde i fjor til årets russ, sier han til Sarpsborg Arbeiderblad.

Startet i Sarpsborg

SLT-koordinator Tone Faale forteller at russestyrene ved de fire videregående skolene i Sarpsborg virkelig har gjort en formidabel jobb med å sette sammen årets russeknutereglement.

– Blant annet var det en far som spanderte et hotellopphold på russestyrene, representanter fra skolene, politiet og kommunen, slik at disse kunne komme sammen og virkelig få jobbet godt og lenge med reglementet og gode holdninger med et seminar, sier Faale.

Årets russ løper som tidligere år ut natt til 1. mai, og holder det gående til og med 17. mai.

Politiførstebetjent Pål Brandstorp, synes det er veldig gøy at Sarperussen de siste årene har gått foran som et godt eksempel. En ting er årets nyvinning om folkehelseknutene, men også fjorårets Sarperuss gikk i bresjen for å redusere fylla og alt det kan medføre.

Onsdag ble det nemlig kjent at Politidirektoratet fra og med i år skjerper skjenkepraksisen, slik at det ikke lenger er lov å nye medbrakt alkohol på offentlige arrangementer i russetiden.

Artikkeltags