De tre partiene er ifølge NRK klare til å presentere en regjeringsplattform, og de nærmer seg slutten i forhandlingene.

Etter det NTB erfarer, gjenstår det fortsatt krevende forhandlinger på flere områder, og mantraet om at ingenting er klart før alt er klart, blir gjentatt.

Det blir fremholdt at partienes organer skal gi sin anbefaling om det endelig fremforhandlede dokumentet, som det fredag fortsatt ikke var enighet om.

Kalte inn organer

– Nå sitter vi fortsatt i forhandlinger, og det er ikke noe som er avklart. Ingenting er avklart før du har en helhet, og forhandlingene pågår, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NTB på spørsmål om det er enighet om en ny borgerlig regjering.

Tidligere fredag meldte TV 2 at de tre partilederne har kalt inn til partimøter søndag formiddag.

Innkallingen til landsstyre-, sentralstyre- og gruppemøter søndag inneholder foreløpig ikke klokkeslett, men det står at partiene vil få nærmere beskjed om tidspunkt om relativt kort tid.

Må ha KrF-støtte

Innkallingen betyr at et ferdig forhandlet dokument, som kan bli en regjeringserklæring, må være klart til søndag.

Regjeringsforhandlingene mellom de tre partiene begynte på Jeløya 2. januar. Lite har lekket ut fra forhandlingene underveis, men for en uke siden varslet de tre partiene at de var enige om en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb.

Det har lenge vært spekulert rundt at en eventuell ny regjering ville bli presentert fredag 19. januar.

Selv om Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre nå skulle bli enige om en regjeringsplattform, er de tre partiene avhengig av støtte fra KrF for å få flertall i Stortinget.