Streiken brøt ut etter at meklingen mellom EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat og motparten KS Bedrift 22. september ikke førte fram. Streiken har allerede pågått en måned og blitt trappet opp to ganger.

Kan miste strømmen

Fra mandag er 1.091 ansatte i 74 energibedrifter i streik. Alle EL og IT Forbundets medlemmer i de aktuelle bedriftene er nå tatt ut.

– Folk og bedrifter kan miste strømmen. Det er beklagelig, men vi gir selvsagt dispensasjoner dersom liv og helse er i fare. Målet er først og fremst å få KS Bedrift til å forhandle om akseptable løsninger, sa forhandlingsleder Bjørn Fornes i EL og IT Forbundet til NTB i forrige uke.

Energistreiken omfatter bedriftene organisert i KS Bedrift, mens driften hos bedrifter organisert i Energi Norge går som normalt, presiserer informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Nesten 400.000 kunder

Bedriftene som er rammet av streik, har rundt 380.000 av landets om lag 2,5 millioner strømkunder.

Opptrappingen gjelder (antall som tas ut i parentes):

 • Andøy Energi  (11)
 • Drangedal Everk (9)
 • Evenes Kraftforsyning (5)
 • Fitjar Kraftlag (7)
 • Flesberg Elektrisitetsverk  (9)
 • Forsand Elverk (5)
 • Hammerfest Energi (23)
 • Hemsedal Energi (7)
 • Hjartdal Elverk  (9)
 • Høland og Setskog Elverk (13)
 • Jæren Elverk (6)
 • Krødsherad Everk (11)
 • Kvam Kraftverk (15)
 • Nesset Kraft AS (13)
 • Nordkyn Kraftlag (7)
 • Nore Energi (7)
 • Odda Energi (10)
 • Porsa Kraftlag (2)
 • Rakkestad Energi (11)
 • Rauland Kraftforsyningslag (11)
 • Rollag Elverk LL (3)
 • Sandøy Energi (11)
 • Skafså Kraftverk (7)
 • Skjåk Energi KF (8)
 • Stryn Energi (11)
 • Sunndal Energi KF (17)
 • Sykkylven Energi AS (12)
 • Sør-Aurdal Energi AS(10)
 • Trollfjord Kraft AS (30)
 • Trøgstad Elverk (5)
 • Uvdal Kraftforsyning (4)
 • Vang Energi (5)
 • Vest-Telemark Kraftlag (30)
 • Østfold Energi AS (14)
 • Årdal Energi (10)

Kilde: El og IT Forbundet (pressemelding)

Ifølge EL og IT Forbundet dreier konflikten seg om uenighet om avspasering etter beredskapsvakter som strekker seg over sju dager i strekk. Forbundet ønsker å tariff-feste tre avspaseringsdager, fremfor de to dagene som er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Totalt dreier det seg om ti hviledager i løpet av et år. Ifølge montørene er belastningene blitt større med langvaktene.

– Det er mer ekstremvær, større vaktområder, mindre bemanning og en forventet responstid på null. Da er det totalt urimelig å frata vaktene hvile, heter det på forbundets nettside.

Arbeidsmiljøloven

KS Bedrift mener på sin side at avspaseringsordninger ut over arbeidsmiljøloven må forhandles lokalt og ikke inngå i den sentrale tariffavtalen.

– Arbeidsgiversiden ser det som vanskelig å inngå sentrale tariffestede rettigheter som påfører lokale selskaper store kostnader. Arbeidsgiverne og partene lokalt må se på hvilken avspaseringsordning som er mest riktig. Er man uenig, kan man klage til Arbeidstilsynet, uttalte forhandlingsleder Bjørg Ravlo Rydsaa i KS Bedrift da den siste opptrappingen ble varslet.