Felles ordførerprotest mot jernbaneutsettelse: Krever at Stortinget setter av penger

Sender tydelig signal: De ber Stortinget holde løftene, fra venstre Inger-Lise Skartlien (Ap), ordfører i Rygge, fylkesordfører Ole Haabeth (Ap), Jon-Ivar Nygård (Ap), ordfører i Fredrikstad, Anne-Kari Holm (Sp), varaordfører i Halden,  Svein Larsen, Aps gruppeleder i Sarpsborg, René Rafshol (H), ordfører i Råde og Hanne Tollerud (Ap), ordfører i Moss. (Foto: Øivind Lågbu)

Sender tydelig signal: De ber Stortinget holde løftene, fra venstre Inger-Lise Skartlien (Ap), ordfører i Rygge, fylkesordfører Ole Haabeth (Ap), Jon-Ivar Nygård (Ap), ordfører i Fredrikstad, Anne-Kari Holm (Sp), varaordfører i Halden, Svein Larsen, Aps gruppeleder i Sarpsborg, René Rafshol (H), ordfører i Råde og Hanne Tollerud (Ap), ordfører i Moss. (Foto: Øivind Lågbu)

Artikkelen er over 2 år gammel

Tre års utsettelse er helt uakseptabelt. Den vedtatte tidsplanen må holdes. Det er meldingen til regjeringen og Stortinget fra sju toppolitikere i Østfold.

DEL

De krever å få dobbeltspor til Seut i Fredrikstad i 2024 og til Sarpsborg i 2026, i tråd med nasjonal transportplan (NTP), og de vil også gi Halden forpliktende løfter. De sju politikerne representerer alle kommunene på Østfoldbanens vestre linje, fra Halden til Moss.

Onsdag stilte de på Råde stasjon for å protestere mot forslaget fra Bane NOR om å utsette jernbaneutbyggingen fra Råde til Sarpsborg med tre år. For Haldens del er utbyggingen utsatt på ubestemt tid. De nye signalene fra Bane NOR har vakt sterke reaksjoner. 

Haabeth: – Svært uheldig for byutviklingen

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) minnet om at det ikke er lenge siden Stortinget tidfestet at dobbeltsporet skulle være bygd fra Haug i Råde til Seut i 2024 og videre fra Seut til Sarpsborg i 2026. Kommunene har lagt disse årstallene til grunn for by- og sentrumsutviklingen.

Tre års forsinkelse kan bety at store prosesser stanser opp. I Nedre Glomma kan forsinkelsen også føre til utsettelser for utbyggingen av firefelts riksvei 110 i Fredrikstad sentrum, for den nye fylkesvei 109 fra Rolvsøy til Sarpsborg, hvor en del av jernbanesporet skal brukes til vei, og for de to planlagte bruene over Glomma, i Fredrikstad og Sarpsborg. Det er svært viktig at tidstempoet holdes. 

Ut fra Bane NORs nye forslag er det bare i Moss at det oppsatte tidsskjemaet holdes. Dobbeltsporet skal bygges som planlagt fra Sandbukta i Moss til Såstad i Rygge og være ferdig i 2024. Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) synes ikke det er noen trøst.

– Det er viktig for hele Østfold at Bane NOR følger det oppsatte utbyggingstempoet. Tre års utsettelse betyr at Nedre Glomma kan bli hengende etter. Vi står samlet bak kravet om å holde tempoet gjennom hele Østfold, sier Skartlien.

Nygård: – Bystyret har fulgt tidsplanen

Dobbeltsporet skal ikke bare gi kortere reisetid og flere avganger mellom Østfold og Oslo, toget skal også binde byene i fylket tettere sammen. 

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) minner om at bystyret i Fredrikstad har vært nøye med å holde det oppsatte tidsskjemaet. Nylig vedtok bystyret å droppe utredning av tunnel fra Onsøy stasjon til Fredrikstad sentrum fordi det kunne forsinke dobbeltsporet.

– Vi har vært lojale og fulgt tidsplanene fra Bane NOR. Dette bør jernbaneplanleggerne merke seg, sier Nygård som har registrert at forkjemperne for tunnel fra Onsøy stasjon til Mercurbanen har lansert forslaget på nytt.

– Jeg forstår godt at de vil gjøre et nytt forsøk, etter at Bane NORs utsettelsesforslag kom på bordet, sier han.

Båndlegger store arealer i Halden

Haldens varaordfører Anne-Kari Holm (Sp) minner om at store områder i Halden sentrum er båndlagt for fremtidig jernbaneutbygging. Hvis Bane NORs forslag blir vedtatt, får byen ingen avklaring om tidspunkt for utbyggingen.

– Dette er svært uheldig for byutviklingen og setter store begrensninger. Vi må vite når utbyggingen skal skje, sier hun.

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) understreker at planene for Halden må stå ved lag. Målet har lenge vært å få dobbeltsporet dit senest i 2030.

Bane NOR skriver i sin utredning at utbyggingen fra Haug i Råde til Seut og videre til Fredrikstad kan bli dyrere enn antatt på grunn av dårlige grunnforhold og krevende utbyggingsprosesser. Det synes ikke de sju politikerne er noe godt argument for å utsette utbyggingen.

– At grunnforholdene er vanskelige i Østfold, og at utbyggingen er krevende, er ingen nyhet, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Fortsatt mulig å få penger

Fylkesordfører Ole Haabeth minner om at det fortsatt er fullt mulig å få penger til utbygging av jernbanen slik at tidsplanen holdes.

– Dette er et forslag fra Bane NOR som så skal vurderes av Jernbanedirektoratet og sendes på høring. Det er Stortinget som bevilger pengene og som skal avgjøre når jernbanen bygges. Vårt krav er klart: Finn pengene som trengs, sier han.

Artikkeltags