Grønt lys for ny Årum bru – men Frp og Pp ville si nei

Torsdag fikk Statens vegvesen endelig det de har ventet på i halvannet år: Fredrikstad bystyres ja til reguleringen av det nye broprosjektet i Årum-krysset.