Trafikken sto stille i Torsbekkdalen ved Sandesundbrua i ettermiddagstimene mandag.

Årsak til at køen oppsto er hittils ukjent.

Det ble også meldt om stillestående kø i Hundskinnsveien (parallelt med E6) i retning mot Torsbekkdalen.

Begge køene er nå oppløst og trafikken går nå som normalt.