Videoen er filmet av Kathrine Lindgren med et dashcam.