Håper på ny gang- og sykkelsti fra Øya til Hasle til våren

Bjørn Thorvaldsen er mer optimist enn noen gang med tanke på å få anlagt ny gang- og sykkelsti fra Hafslundsøy og over til Hasle, og håper den kan stå klar til våren.