Beboere lager gang- og sykkelsti mellom Hafslundsøy og Varteig

I flere tiår har beboerne nord på Hafslundsøy og på Hasle etterlyst gang- og sykkelvei før og etter Nipebrua, uten at noe har blitt gjort. Nå tar innbyggerne og grunneierne saken i egne hende og anlegger gang- og sykkelsti langs strekningen.