– Det høye tallet vitner om høy kvalitet i kirkens tilstedeværelse her i kommunen, hevder biskop Atle Sommerfeldt.

I forrige uke var Borg-biskopen på visitas i Tune, Greåker, Holleby og Solli sogn. Visitasen ble avsluttet søndag formiddag med gudstjeneste i Greåker kirke. På den etterfølgende kirkekaffen holdt Atle Sommerfeldt sitt visitasforedrag.

70 prosent er medlemmer av kirken

Det var i denne oppsummeringen av besøket han trakk fram den sterke posisjonen som Den norske kirke har i Sarpsborg-samfunnet. Selv om andelen av medlemmer har sunket de siste årene og er på rundt 70 prosent, er det langt flere som benytter seg av kirkelige tjenester.

Det viser blant annet det høye tallet på antallet døde som i fjor ble gravlagt med ved kirkelige seremoni. Så er da også gravferdsseremoniene ifølge biskopen en helt grunnleggende del av kirkens kjernevirksomhet.

Atle Sommerfeldt trakk videre fram den store oppslutningen om konfirmasjon. I Greåker var det hele 90 prosent av de døpte som valgte å følge kirkens konfirmasjonsopplegg.

– Det forteller meg om et solid arbeid som gir dagens tenåringer livshjelp og forankring i en krevende hverdag.

Tett samarbeid skole/kirke

I sitt visitasforedrag pekte biskopen videre på det etablerte samarbeidet mellom skole og kirke. Her fikk han gode tilbakemeldinger fra skolens ledelse, som ga sin tilslutning til at opplegget på barnetrinnet også bør omfatte ungdomsskolene.

I løpet av visitasen har det vært møter med kommunens ledelse. En kartlegging av tilstanden til kirkebyggene er i gang. Samtidig har Atle Sommerfeldt bemerket  behovet for bedre toalettfasiliteter i Tune kirke. Ordfører Sindre Martinsen-Evje var for øvrig sammen med flere fra kommunens administrasjon til stede under søndagens avslutning på bispebesøket.