Pensjonister vil trå til for å bekjempe tuneflua – får ikke lov

BRATT: Terrenget ved Ågårdselva er ikke egnet for pensjonister, skriver teamleder i Sarpsborg kommune, Sten Erik Knive.

BRATT: Terrenget ved Ågårdselva er ikke egnet for pensjonister, skriver teamleder i Sarpsborg kommune, Sten Erik Knive. Foto:

Pensjonistene bør ikke rekrutteres for å bekjempe den forhatte blodsugere.

DEL

Det kommer frem i et notat etter det siste møtet i tuneflue-utvalget. På møtet ble det også diskutert om det kan saltes, brukes syre eller varmt vann for å bli kvitt flua

Arbeidsgruppen ønsker å teste ut tiltakene i småskala, og trenger 5-6 ruter til ulike behandlingsforsøk (damp, kokende vann, syre, salt).

Dette vil imidlertid ikke tuneflueforsker Åge Brabrand ved Naturhistorisk museum gå god for.

Vil drepe fisken

Det er flere grunner til at Brabrand er skeptisk til å behandle elvebredden med syre eller salt, blant annet fordi man ikke har kartlagt alle klekkingsområdene kan man heller ikke være sikker på at et slik tiltak virkelig vil merkes på bestanden, skriver Smaalenene.

En annen grunner er at tiltakene kan være skadelige for annet liv ved elva.

– Dette vil opplagt ha konsekvenser både for flora og fauna i elvebredden, men også i elva som da inkluderer vannplanter (påvekstalger, moser, makrofytter), bunndyr og fisk. Det er sannsynlig med dødelighet hos fisk ved bruk av syre, skriver Brabrand.

Han legger til at det er et mål at tiltak som settes i gang må være av permanent karakter.

– Det er mekanisk fjerning av mose som har hatt best effekt, og dette tiltaket må gjentas år for år, skriver Brabrand.

Vil ikke ha pensjonistene med

Sarpsborg kommune har sagt seg villige til å koordinere vårens arbeid med å renske mose langs elvebredden i Ågårdselva, der man har funnet størst forekomster av tuneflueegg. Men teamleder for landbruk, Sten Erik Knive, lurer på om det er lurt å ta pensjonister med:

– Av HMS-hensyn ser man heller at vi benytter oss av eksempelvis Frivillighetssentralen eller NAV-tiltak fremfor pensjonister i felt, skriver han.

På det store tunefluemøtet i Skiptvet i oktober møtte det opp flere pensjonister, blant dem Olav Pedersen. Han fortalte at de hadde rensket og tørket ut bekker på 80-tallet med godt resultat.

Han har imidlertid en viss forståelse for at pensjonistene kanskje ikke er de rette til å rydde ved Ågårdselva.

– Man skulle ikke tro man var i Østfold når man ser Ågårdselva. Det er bratt og uframkommelig der, sier han.

Pedersen har større tro på vannstanden som et virkemiddel.

– Det må gå an å senke vannstanden i perioder. Tørkeperioder har vi jo naturlig uansett, det kan umulig være skadelig, sier han.

Politikerne i kommunestyret reagerer imidlertid på at pensjonistene skal være ekskludert i arbeidet.

– Mange pensjonister har god helse, og kan bidra i dette arbeidet, sa Yvonne Landmark (Ap) i siste møte.

Artikkeltags