– Oi, det ble MDG! Det var skikkelig overraskende. Jeg trodde egentlig at Arbeiderpartiet ville komme øverst, men det er helt OK. Jeg liker Miljøpartiet de grønnes politikk, sier 14-åringen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Frp på bunn

Sumeya Abdirahman Ali er interessert i politikk og fulgte interessert med da det mandag ble arrangert valgdebatt på Hafslund ungdomsskole.

I en pause tok hun SAs velgerhjelp sammen med venninnen Amanda Celine Svendsen (14).

Begge jentene fikk Fremskrittspartiet som det partiet de sympatiserte minst med. Det kom ikke som en overraskelse for noen av dem.

– Jeg er ikke enig Frps politikk, og jeg reagerer mest på hvordan Sylvi Listhaug håndterer flyktninger og asylsøkere. Jeg føler at hun bare vil ha de vekk. Det er ikke mye verdighet i den politikken, mener Sumeya Abdirahman Ali.

– Det er feigt

De to 14-åringene kan først stemme under neste Stortingsvalg om fire år. Begge er fast bestemte på å bruke sin stemmerett for å påvirke samfunnet i den retningen de ønsker.

– Den sjansen vil jeg ikke miste. Det er feigt å ikke bruke stemmeretten sin. De klager på hvordan samfunnet blir styrt, men så vil de ikke ta del i det selv, sier Sumeya Abdirahman Ali som ikke er fremmed for å engasjere seg i politikk.

– Politikk er kjempemoro. Jeg elsker å argumentere og få fram meningene mine.

Inspirerende lærere

For de to venninnene er det spesielt en sak som er svært viktig.

– At vi skal få en bedre skole og at vi skal få flere inspirerende lærere som gjør timene på skolen morsomme, konkluderer Amanda Celine Svendsen.

Og morsomt og underholdende var det i alle fall under valgdebatten i auditoriet. Niende- og tiendeklassinger fulgte paneldebatten og ga politikerne klare tilbakemeldinger på de ulike sakene som ble tatt opp.

Spurte om skole

Fire elever - Adele Siljan, (14), Synne Heimark (15), Fijolla Kastrati (15) og Ole-Henrik Haglund (14) - fikk oppgaven med å stille politikerne spørsmål.

– Spørsmålene vi stilte har tiendeklassingene ved skolen laget. Temaene var fraværsgrense, lekser nynorsk og at vi har gamle og utslitte bøker, forteller Synne Heimark som synes debatten gikk overraskende bra.

– Jeg synes Høyre og - sjokkerende nok - Liberalistene gjorde det overraskende bra. De to partiene gjorde elevene mest engasjerte.

Sang fra Senterpartiet

Representanter fra en rekke partier stilte opp for å overbevise ungdomsskoleelevene om at nettopp deres politikk er den beste.

Fra Senterpartiet møtte Mathilde Tyrihjell Pechtold. Hun tro like gjerne til med en sang i sin sluttappell og høstet stor applaus for det overraskende stuntet.

– Debatten var tøff, men morsom, konkluderte den unge politikeren.