2,4 kilometer med vannledning skal legges på Glommas bunn mellom Jelsnes og Furholmen. I tillegg kommer rundt 150 meter med landbasert ledning.
Sistnevnte legging har Rakkestad-firmaet Bøhn Anlegg fått ansvaret for. Den vannbaserte strekningen tar Falck Dykkertjeneste seg av. For øvrig også det et selskap med røtter i innlandskommunen Rakkestad.

På dypt vann

Sarpsborg kommune har ikke tatt seg vann over hodet i forbindelse med å sikre rundt 50 husstander på Furholmen kommunalt springvann. Men Glomma vil utvilsomt by Falcks dykkere på utfordringer.
–De 16 meter lange rørene blir sveiset sammen på land og påsatt belastningslodd, forklarer Einar Uno Henriksen i Sarpsborg kommune.
Selve tilretteleggingen og sikringen av rørene på bunnen av elva tar nevnte dykkere seg av.
–Det er dypt, rundt 30 meter, på noen steder. Det betyr at dykkerne ikke kan være nede lenger enn en snau halvtime. Om de ikke går opp da må det de dekomprimere. Men det er ikke planlagt dekompresjonsdykk i dette prosjektet. En annen utfordring er de mange tømmerstokkene på bunnen. Noen av disse må flyttes. Men det er heldigvis på de grunneste partiene det er flest stokker, forklarer rakstingen Bjørn Johansen. Som eier dykkerfirmaet sammen Tommy Svendsen. De to overtok undervannsentreprenørselskapet med base i plankebyen i 2003.
Vannledningen ilandføres ved den gamle lensa og videreføres til Tangen. Senere er det planlagt en utvidelse til Kokkimkrysset.

Sikkerhet

En av dykkerne som snart skal ut i kaldt og grumsete Glommavann er Glenn Johansson fra Rakkestad.
–Vi arbeider i dykkerlag bestående av tre personer. Og jeg føler meg alltid trygg på jobb. Sikkerheten kommer først, forteller han.
AP-politiker og utvalgsleder Tor Egil Brusevold ser fram mot å kunne tilby kommunalt drikkevann.
–Det er fortsatt folk i Sarpsborg som må leve med borevann. Men det er prosjekter på gang slik at stadig flere i utkantene får kommunalt vann, forteller han.
Vann Furuholmen
Å gi beboerne på Furuholmen kommunalt vann er beregnet til å koste rundt fem millioner kroner.
Firmaet Falck Dykkertjeneste skal plassere vannledningen på bunnen av Glomma.Den strekker seg fra Jelsnes til Furuholmen. Prosjektet skal være ferdig i mars 2015.