En elg gikk gjennom isen på Glomma og måtte reddes av brannvesenet