(Fredriksstad Blad)

I Nav-statistikken er det nå registrert 4 173 helt ledige østfoldinger. I tillegg kommer 741 arbeidssøkere på tiltak. I alt er dermed 4 914 arbeidssøkere uten ordinært arbeid noe som tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

For unge under 30 år er ledigheten i september på 3,9 prosent. Det betyr at det er 1259 unge som er helt arbeidsledige. I tillegg til disse er 290 på arbeidstiltak i Nav.

Sammenlignet med september i fjor har ledigheten sunket mest for personer med yrkesbakgrunn fra industri og bygg og anlegg. Ledigheten øker mest for personer med yrkesbakgrunn fra undervisning, helse, pleie og omsorg samt meglere og konsulenter, viser tallene fra Nav.

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim på 4,2 prosent, Moss på 3,6 prosent, Eidsberg på 3,3 prosent, Fredrikstad på 3,1 prosent, Sarpsborg på 3,0 prosent, Halden på 2,9 prosent og Rygge 2,0 prosent.

Det ble lyst ut 962 nye stillinger i Østfold i september. Dette er en økning med 15 prosent sammenlignet med september i fjor.