Fredrikstad tingrett: – Seks båteiere må straks forlate havna

Seks båteiere må straks forlate Kiærs Bruk Marina etter en båthavn-strid.