(Fredriksstad Blad)

– Norsk Bobilforening, region Øst, retter en henvendelse til alle kommunene i vårt distrikt for å bedre rammevilkårene for våre medlemmer med sine bobiler, skriver regionleder Ottar Lehre til Råde kommune.

– Vi ønsker å påpeke kommunenes plikt til å sørge for anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, samt våre behov for sentrumsnære parkerings- og oppstillingsplasser for bobiler, skriver Lehre.

Orden og ryddighet

– På landsbasis er det registrert rundt 49.000 bobiler som benyttes til å reise rundt i vårt fantastiske land. Brukerne av disse bobilene er ofte godt voksne mennesker med god økonomi og deres framferd preges av orden og ryddighet og de har et godt omdømme.

– Dette omdømmet betyr mye for denne gruppen, men da kreves det at vi får en del viktige basisfunksjoner dekket som

* Muligheter for ferskvann og tømming av toalett og spillvann.

* Tilgang til avfallsbeholdere

* Parkerings- og oppstillingsplass nært sentrum gjerne med muligheter for uttak av strøm.

Lovpålagt

– Det er ingen i denne gruppen som ønsker å framstå som miljøverstinger, som tømmer tanker og annet avfall i vegkanten, men vi ønsker derimot å få føle at vi blir tatt imot med tilrettelagte fasiliteter og turistanlegg for øvrig, skriver regionlederen.

Han viser til Forurensingsloven og at kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter med videre.

Ingen svartelisting

– I tråd med de intensjonene vi vet kommunene har i forhold til å legge til rette før økt turisme, vil ikke vi i Bobilforeningen hverken henge ut eller svarteliste kommunene som ikke har alt på stell i forhold til ovenfor siterte lovformuleringer. Vi ønsker derimot å komme i en positiv dialog med kommunene om både utforming og lokalisering av slike anlegg vi her snakker om, skriver Lehre, og fortsetter:

– Vi stiller gjerne opp med kunnskap og tips gjennom Bobilforeningen sentralt og ikke minst gjennom våre lokale kontaktpersoner og medlemmer.

Ønsker tilbakemelding

– Nå må det også sies at det allerede finnes en rekke kommuner som har etablert slike anlegg som det her snakkes om, også disse er det mulig å lære av, påpeker Ottar Lehre.

For at medlemmene skal få kjennskap til situasjonen rundt om i kommunene i Øst-Norge ber han om tilbakemelding innen 1. mai:

* De kommunene som allerede har etablert tømmestasjoner og/eller oppstillingsplasser bes om å melde tilbake til undertegnede om eksakt beliggenhet i form av koordinater. Vi skal sørge for at disse blir bekjentgjort på egnet måte.

* De kommunene som i dag ikke har slike anlegg bes også om å melde tilbake om hvilke planer man praktisk og framdriftsmessig har for en ferdigstillelse av anlegg som lovverket krever