Statsråd Dale sier ja til tretimersregel i bomringen: Velgaard jubler og håper å få rask endring i Fredrikstad

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil godkjenne en tretimers regel i bomringen, hvis kommunene ønsker det. Truls Velgaard (H) ser svaret som et gjennombrudd og mener utvidelsen kan skje uten ny stortingsbehandling.