– Kritisk for gående og syklende i Dikeveien

– Det vil gå mange år uten at det skjer noe for å sikre de som går og sykler her i hverdagen, sier Kjell Hauge. Sammen med resten av lokalsamfunnsutvalget er han dypt bekymret for trafikksikkerheten langs Dikeveien.