Sarpsborg kommune betaler mye mindre enn Fredrikstad kommune for at for friske pasienter skal bli liggende på sykehuset

Pasienter som egentlig er friske nok til å reise hjem fra Kalnes, blir liggende på sykehuset fordi kommunen ikke har plass til å ta dem imot. Så langt i år har Sarpsborg brukt 270.000 kroner på dette.