(Halden Arbeiderblad)

I 2016 kom det 3460 asylsøkere til Norge. Det er bare én drøy tidel av antallet i 2015. Ikke siden 1997 har det kommet færre asylsøkere til landet, melder UDI på sine hjemmesider. De aller fleste kom fra Eritrea (586), Syria (529) og Afghanistan (373).

Sparer mellom 25 og 30 millioner kroner

– Vi har klart å spare inn et sted mellom 25 og 30 millioner kroner ved å tilpasse driften til et lavere antall ankomster, forteller UDI's stedlige representant i Ankomstsenter Østfold, Knut Jostein Berglyd.

 

Han forteller at mange av avtalene med ankomstsenterets leverandører av varer og tjenester ble justert før jul i fjor.

– Vi var rigget til å ta imot 200 asylsøker hver dag. Nå er vi rigget for å kunne motta 50 asylsøkere per dag, forteller han.

Det er Hero Norge AS som er driftsoperatør for ankomstsenteret, og mottaksleder Helge Ekelund forteller at de nedbemannet sine ansatte med 13, 5 årsverk før jul.

23 ansatte er berørt

– Det er 23 ansatte som ble berørt på en eller annen måte, enten ved oppsigelser eller reduksjon av stillingsprosent, forteller han.
Hero har nå 40 ansatte ved ankomstsenteret.
 

Sykehuset Østfold har redusert sin åpningstid ved ankomstsenteret fra fem til tre dager i uken.

– Det er riktig. Vi har fått redusert våre rammer fra UDI og våre ansatte er nå til stede i Ankomstsenteret i Råde tre dager i uken og er de øvrige to dagene ved sykehuset på Kalnes, forteller klinikksjef for klinikk for kirurgi, Tore Krogstad.

1500 asylsøkere i EU's relokaliseringsprogram

Stortinget har besluttet at Norge i løpet av 2016 og 2017 skal ta imot 1500 asylsøkere som befinner seg i Italia og Hellas som et frivillig bidrag til EUs relokaliseringsprogram.

– Den 19. januar kommer det 190 relokaliserte asylsøkere med fly fra Roma. Da må vi ta ekstra grep for å kunne ta de imot. Det er meningen vi skal ta imot rundt 250 relokaliserte asylsøkere hver måned frem til sommeren. Vi fikk en test i desember da det kom 160 asylsøkere i relokaliseringsprogrammet. Alle var ferdig intervjuet i løpet av uken og overført til Refstad og Thorshov transittmottak i Oslo, forteller Berglyd.

– Det er en utfordring når vi har blitt bedt om å trimme organisasjonen til å ta imot 50 asylsøkere per dag, men jeg har sendt et forslag til UDI om hvordan vi kan løse bemanningen i forbindelse med mottaket av asylsøkerne i relokaliseringsprogrammet, forteller Ekelund.

 

EUs relokaliseringsprogram

Stortinget besluttet i desember 2015 at Norge i løpet av 2016 – 2017 skal ta imot 1500 asylsøkere som befinner seg i Italia og Hellas som et frivillig bidrag til EUs relokaliseringsprogram.

Asylsøkere som omfattes av ordningen, tilhører nasjonalitetsgrupper med en innvilgelsesrate på 75 prosent eller mer i de europeiske landene.

Blant de 3460 asylsøkerne som kom til landet i 2016 var det 256 asylsøkere som ble relokalisert.