I oktober ble det åpnet transittmottak for flyktninger ved Kolstad.

Rundt 170 mennesker har fått tilbud om en seng og tre måltider om dagen siden mottaket åpnet.

Ble boende

Det var meningen at flyktningene skulle bli boende to til fem dagen ved mottaket, men på grunn av stor pågang har en del blitt boende der siden åpningen i oktober. Det har ikke vært nok plasser ved permanente asylmottak å oppdrive.

Nå har flyktningstrømmen blitt betydelig redusert og behovet for akuttplasser har dermed også blitt mindre.

Etter februar vil Kolstad derfor trolig bli endret fra et transittmottak til et permanent asylmottak.

150 plasser

– Vi har levert inn tilbud til UDI om å drive ordinært mottak. Tilbudet ble levert 11. desember, forteller Tom Gunnar Børresen som er daglig leder og styreleder for Vestfold-firmaet Vam AS.

Vam AS drifter transittmottaket for flyktninger på Kolstad og skal også drive et permanent mottak hvis Utlendingsdirektoratet (UDI) sier ja til tilbudet.

Mens kapasiteten ved transittmottaket på Kolstad er på rundt 170 flyktninger, vil det bli 150 plasser på et permanent mottak på samme sted.

Svaret fra UDI vil trolig komme i løpet av januar.