Interiørbutikken Villa Charm i Østfoldhallene er konkurs

Det er åpnet konkurs i selskapet Villa Charm som har drevet interiørbutikk i Østfoldhallene. Fire personer er sagt opp.