Kan du sykkelreglene?

Det er langt fra alle syklister som vet hvilke regler de skal følge. Vet du? Statens vegvesen har publisert tre videosnutter som skal gjøre reglene litt klarere.

DEL

I dag starter Sykle til jobben-aksjonen, og mange tusen syklister er på vei ut i trafikken mange steder i landet. I fjor mistet 12 syklister livet i trafikken.

LES OGSÅ: Slik lurer du sykkeltyvene

– Vi ønsker ikke at det skal skje nye ulykker der syklister blir skadet eller drept. Derfor er det viktig at alle kjenner og følger trafikkreglene, sier avdelingsdirektør Ingrid Lutnæs i Statens vegvesen i en pressemelding.

En undersøkelse som Respons analyse har gjennomført for Statens vegvesen blant syklister, viser imidlertid at mange av dem ikke er sikre på hvilke trafikkregler som gjelder.

LES OGSÅ: Storstilt sykkelduell mellom Moss og Rygge

Usikkerhetsmomentene går blant annet på sykling i kollektivfeltet og på fortau samt vikepliktsregler. Eksemplene viser hvilke regler som gjelder for disse situasjonene.

Ifølge vegvesen.no har syklisten nesten alltid vikeplikt. Sykler man på gang- og sykkelveg eller fortau, har syklisten alltid vikeplikt når man skal krysse eller svinge inn på annen veg.

Statens vegvesen påpeker blant annet at det er ulike regler for gang-/sykkelveg eller fortau og for sykkelfelt/vegbane. Det er bare når man sykler i kjørebanen eller i vegens sykkelfelt at man har samme rettigheter og plikter som bilistene. Da gjelder vikepliktsreglene for kjørende: Vikeplikt for trafikk fra høyre (høyreregelen), vikeplikt hvis man skal inn på forkjørsveg og vikeplikt for gående i gangfelt.

Ifølge undersøkelsen er det bare rundt halvparten av syklistene som vet at de har lov til å sykle i kollektivfeltet.

– Skal du sykle i kollektivfeltet, pass på å holde deg unna blindsonen til busser. Hold deg bak, skriver vegvesen.no, som har oppsummert trafikkreglene for syklister i tre animasjoner.

Artikkeltags