(Fredriksstad Blad)

2017 var et godt år for Østfoldbanen hva punktlighet angår. 91,5 prosent av alle togene var i rute. Tilsvarende tall for 2016 var 86,4 prosent.

Det er Bane Nor som melder dette i sin årsstatistikk.

For alle persontog i landet var punktligheten i 2017 på 91 prosent. Det er én prosent over målet som Bane Nor har satt seg.

– Tallene viser at den økte vedlikeholdsinnsatsen har gitt publikum et mer punktlig togtilbud, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

Bane Nors definisjon på at et tog er i rute er at det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder.