(Moss Avis)

Vegtrafikksentralen meldte onsdag kveld om glatte veier i både Akershus og Østfold.

- Alle entreprenører er ute og gjør tiltak. Kjør forsiktig! er oppfordringen fra Vegtrafikksentralen.

Årsaken til de glatte veiene skal være underkjølt regn og tåke kombinert med kuldegrader.

Også Follo-politiet har meldt om glatte veier i distriktet. De oppfordrer alle til å kjøre forsiktig.

Spesielt på mindre trafikkerte småveier er det glatt.

Når det gjelder togtrafikken, ber Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) om at de reisende på Østlandet passer på når de bruker glatte togplattformer. De er ute med strømannskaper torsdag morgen.