(Moss Avis)

Siste: Torsdag ettermiddag meldte Bane Nor om problemer med signalanlegget på Østfoldbanen. Rett før klokken seks fredag morgen melder Bane NOR at feilen ved Langhus er utbedret og at trafikken går som normalt. Klokken 06.25 er alle togene på L21 og R20 i rute.

Torsdag var det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på grunn av en feil som hindret muligheten for å gi grønt lys på Langhus. Ved 17.10-tiden torsdag ettermiddag meldte Bane Nor at det var enkeltsporet drift.

Bane Nor kunne ikke si noe om hvor lang tid det ville ta å utbedre feilen, men det var sannsynlig at det ble forsinkelser og innstillinger ut døgnet.

Feilen berørte toglinjene L2, L21, L22 og R20, og togene som ble innstilt ble erstattet med buss mellom Oslo S og Vestby.