Gå til sidens hovedinnhold

Høyesterett: 17 års forvaring for gjentatte overgrep mot barn

Artikkelen er over 4 år gammel

En 35 år gammel mann er dømt til 17 års forvaring for gjentatte seksuelle overgrep mot tre små barn.

(Fredriksstad Blad)

Høyesterett opprettholder dermed dommen fra Borgarting lagmannsrett i november i fjor på 17 års forvaring, med en minstetid på 10 år for seksuelle overgrep, blant annet voldtekter.  Overgrepene har blant annet skjedd i Fredrikstad, i Buskerud og på Tenerife.

Fylkesmannen i Østfold besluttet i høst å starte gransking for å undersøke om barnevernet brøt loven da Barnevernet lot dømt pedofil flytte inn til familien – så forgrep han seg på stedatteren

De tre fornærmede i saken er to sju år gamle jenter, blant dem mannens stedatter som er den som oftest ble utsatt for mannens overgrep – og en elleve år gammel gutt. Ifølge lagmannsrettsdommen pågikk overgrepene mot stedatteren hyppig over en periode på nesten tre år fra jenta var fire år.

Fredrikstad tingrett dømte mannen til 15 års forvaring, men lagmannsretten skjerpet denne straffen. Under ankesaken i Borgarting lagmannsrett la psykiater Torgeir Husby og psykolog Bjørn Solbakken frem sin sakkyndigrapport. De skrev at mannen er en pedofil som ligger godt over grensen for psykopati, og neppe lar seg behandle. De mente også at mannen trolig har hatt sadistisk glede av ugjerningene.

Høyesterett har kun vurdert straffeutmålingen og forkastet domfeltes anke. Han må også betale de tre fornærmede oppreisningserstatning på henholdsvis 350.000, 175.000 og 50.000 kroner.

35-åringen er også tidligere dømt for seksuell omgang med barn under 14 år.