(Halden Arbeiderblad)

Dette er en region som vil få 1,2 millioner innbyggere og utgjøre et areal på til sammen 25.215 kvadratkilometer.

Det er til sammenligning 5.000 kvadratkilometer mer enn landområdet i hele Slovenia.

Fylkestingene i Østfold og Akershus har sagt nei til denne regionen. Det samme har et enstemmig kommunestyre i Halden.

 De er positive til en større region, men mener en sammenslåing av Østfold og deler av Akershus er mer naturlig.

Flertall

Men flertallspartiene på Stortinget, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti går likevel inn for å slå Akershus, Østfold og Buskerud sammen.

Det gjentar de også i innstillingen som kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget avga 1. juni.

Dette er for øvrig i tråd med den avtalen partiene inngikk i forbindelse med regionreformen.

To fra Østfold

I kommunalkomiteen har Østfold to representanter, Ingjerd Schou (H) og Stein Erik Lauvås (Ap).

Førstnevnte stiller seg bak flertallspartienes innstilling, mens Lauvås i et innlegg på Østfold Aps hjemmeside blant annet skriver:

– Ved hjelp av en politisk hestehandelsavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil Østfold Fylke nå raderes bort av kartet og erstattes av en ny region som strekker seg fra Kornsjø til Hemsedal.

– Lytter ikke til Østfold

Lauvås peker også på at flertallet av Østfolds partier og Østfold Fylkesting har sagt nei til denne nye regionen.

– Akershus har sagt nei og Oslo sa bestemt ifra tidlig at de ikke ønsket å være med i en slik region. Oslo har fått viljen sin og har blitt lyttet til. Det er bra.

Østfold blir ikke lyttet til. Ikke Akershus heller.

Durer fram

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre durer fram og vedtar i Stortinget med minst mulig flertall en løsning som snart bare de selv mener er god, skriver Lauvås.

Stortinget starter sitt møte klokka 10.00 torsdag formiddag, men skal først behandle kommunereformen.