Datteren kjemper sitt livs kamp - familien risikerer regning på en halv million kroner

Monica Torp Borg (46) er lettet over at den rusbelastete datteren har funnet en behandlingsmetode hun er motivert for. Samtidig er hun fortvilet over at familien risikerer å stå igjen med regninga på 540.000 kroner selv.