I forbindelse med oppgradering av pumpestasjonen i Torsbekkdalen, søkte Sarpsborg kommune - og fikk tillatelse av Fylkesmannen - til å slippe urenset avløpsvann ut i Glomma i en kort periode.

Nå er de nye pumpene installert og pumper igjen vann til renseanlegget. Arbeidet pågikk i nøyaktig to uker, slik også kommunen varslet på forhånd.

- Høres verre ut enn det er

Ikke uventet kom det noen reaksjoner på at kloakken ble sluppet urenset ut i Glomma.

Enhetsleder Marianne Knudsen i Sarpsborg kommune var derfor tidlig ute og understreket at dette ikke var spesielt dramatisk.

- Glomma har en vannføring på 526 kubikkmeter i sekundet. Det planlagte utslippet er på 0,19 kubikkmeter i sekundet. Det utgjør bare 0,04 prosent av vannføringen, sa Knudsen til SA før utslippet startet.

Midt i elva

I tillegg er det installert et overløpsrør fra Pæddekummen og ut til den mest strømførende delen av elva. Dette røret ble brukt til utslippet, som igjen førte til at utslippet kom midt i elva og ikke ved land.

Ifølge Sarpsborg kommune sin nettside er pumpestasjonene nå mer effektiv og miljøvennlig enn noen gang. Det arbeides nå videre i og rundt stasjonen fram til påske med elektro, styring og kummer og på utsiden. Fasade og tak på pumpestasjonen skal rehabiliteres etter påske.