Har hentet 80 hjemløse katter i Halden-området

Det siste funnet var tre kattunger født under et uthus.