Dette betyr statsbudsjettet for deg i Nedre Glomma

Se regjeringens egen oversikt over Nedre Glomma-nyheter i denne saken.