(Fredriksstad Blad)

– Helt nødvendig, sier Jon Birger Haug, leder for Sykehuset Østfolds avdeling for smittevern, om restriksjonene som nå innføres.

Årsaken til at sykehuset ber folk om å begrense besøk til pasientene, er frykten for smitte. Influensaen har pågått en stund, og nå er det også kommet omgangssyke.

– Vi har fortsatt mange pasienter med influensa og har i tillegg fått inn flere pasienter med omgangssyke, forklarer Haug til sykehusets egne nettsider.

– For å unngå smittespredning oppfordrer vi publikum om å begrense antall besøk. I utgangspunktet ønsker vi at pasienter bare får ett besøk av én person daglig.

Før jul ble det innført besøksstopp på føde-, barsel- og nyfødtintensivavdelingene. Det gjelder fortsatt, foreløpig til 9. januar; det er bare far eller medmor som kan besøke mødrene og de nyfødte.

– Siden vi i tillegg til influensaen nå har flere pasienter med norovirus (omgangssyke), innfører vi altså begrensninger på besøk i resten av sykehuset også. Det er veldig beklagelig, men helt nødvendig i den situasjonen vi er i nå, sier Jon Birger Haug til sykehuset-ostfold.no.

Sykehuset oppfordrer også folk til å være ekstra påpasselige med håndhygiene.