Sterke reaksjoner på kadaver-dumping – løsningen kan være å finne i Sarpsborg

En avtale med Sarpsborg kan bli løsningen på Fredrikstad kommunens akutte problem med hvor de skal gjøre av dyrekadavre.