Ved hjelp av naboer og tips fra andre har nemlig klubbledelsen funnet ut hvem som står bak skadeverket. Det viser seg at det er barn som har vært på ferde. De har erkjent sin brøde, og deres foreldre er informert og vil ta tak i saken.

– Varteig IL har gjennom mange år vært forskånet for hendelser som dette. Når det nå har skjedd er vi glade for at det hele har løst seg såpass raskt. De som står bak ser ut til å ha forstått alvoret, og vi håper og tror at noe lignende ikke vil skje igjen, forteller Glenn Ove Foss, styreleder i Varteig IL.

Knuste rute og ødelagt varmepumpe

Klubbhuset til foreningen som fronter aktiviteter for den oppvoksende slekt i Varteig er nyoppusset. Mandag ble et av de nyinnsatte vinduene knust. I tillegg var varmepumpen ødelagt.

– Det hele er bare trist. Til syvende og sist er det barn og unge i klubben slikt skadeverk går utover, forklarer samme Foss.

Nett og banekanter

I tillegg til hærverk på selve klubbhuset er nettet på et av målene ødelagt. Også kantene rundt løpebanen er ødelagt.

– Ja, det har skjedd litt ulike ting på området her. Men nå retter vi blikket framover og håper at tiden for skadeverk ved idrettsanlegget er historie. Som nevnt tidligere er vi svært lettet over at vi raskt fant fram til dem som står bak, avslutter styrelederen i Varteig idrettslag.