Alternativet med å forlenge dobbeltsporet til dagens Råde stasjon, og stoppe den sammenhengende dobbeltsporutbyggingen der, innebærer at det må bygges krysningsspor fra Råde mot Fredrikstad og Sarpsborg. Da må i så fall Fredrikstad og Sarpsborg vente på en større jernbaneutbygging i tiår. Kollektivknutepunktet ved Grønli stasjon kan bli lagt i skuffen.

Krysningsspor innebærer at det bygges to spor på deler av dagens jernbanetrasé for kryssende tog.

Målet er fire tog i rushtiden Fredrikstad-Oslo

En nedskalert utbygging betyr at det blir noen få minutters lengre reisetid Oslo-Fredrikstad enn i tidligere planer. Men hovedeffekten i reisetid er oppnådd med Blixtunnelen/Follobanen og utbygging i Moss, når den er ferdig.

Det store spørsmålet er om krysningsspor til Fredrikstad kan gi to tog i timen i grunnrute og fire i rush mellom Fredrikstad og Oslo. I planene for dobbeltspor fra Råde til Seut skulle Råde få ny stasjon ved Arneberg (lenger fra Karlshus), og dagens skulle nedlegges. Å beholde dagens stasjon har ikke vært noe alternativ, før nå.

Viktigst for Råde å få rask avklaring

Ordfører Rafshol understreker at det viktigste for Råde nå er å få en rask avklaring om plassering av stasjon og jernbanespor.

– For oss i Råde er det viktigste at det blir tatt en avgjørelse om hvor sporet skal legges. Usikkerheten skaper store problemer for dem som bor og driver næringsvirksomhet ved den planlagte traseen. Vi må få en avklaring, sier han.

Rafshol er i tillegg til å være Råde-ordfører, nestleder i Jernbaneforum Øst, som jobber for å øke togtilbudet på Østfoldbanen. Han er også nyvalgt leder i Østfold Høyre.

Vil trenge flere parkeringsplasser

Etter det FB forstår ser jernbaneutrederne også på et nytt alternativ med å forlenge dobbeltsporet, som i dag slutter ved Haug i Råde, til dagens Råde stasjon, en strekning på rundt 4 kilometer.

Rafshol sier at det viktigste må være å få et bedre togtilbud, og få fire togavganger i timen i rushtidene mellom Fredrikstad og Oslo. Hovedmålet er fortsatt å få dobbeltspor til Fredrikstad.

– Hva vil det bety for Råde kommune hvis det i stedet blir dobbeltspor til dagens Råde stasjon og krysningsspor videre?

– Vi merker nå at stadig flere bruker Råde stasjon. Parkeringsplassen på nordsiden er ofte overfylt. Antallet som bruker Råde stasjon vil øke ytterligere hvis det blir dobbeltspor hit, sier Rafshol og legger til:

– Det må i så fall bygges flere parkeringsplasser, for eksempel med et parkeringshus i to etasjer. For Råde kommune vil det ikke være uheldig om vi beholder dagens stasjon, den ligger nærmere Karlshus sentrum enn stasjonen som er planlagt på den nye traseen, sier Rafshol.

Nygård sier utbyggerne må tenke nytt

Siden 1990-tallet har jernbanemyndighetene hatt et mål om å bygge dobbeltspor fra Råde til Halden, for å øke kapasiteten og få ned reisetiden.

Å få flere avganger og større kapasitet vil binde Østfold-byene tettere til Oslo og også seg imellom.

I 2020 og 2021 vedtok Fredrikstad bystyre og kommunestyret i Råde hvor traseen skal gå fra Haug i Råde til Seut og videre fra Seut til Rolvsøy, inkludert ny Grønli stasjon. Men kraftig kostnadssprekk for Follobanen og utbyggingen gjennom Moss skremmer. I Moss har prisanslaget økt fra 8,5 milliarder til nærmere 20 milliarder på få år!

Nå ser Jernbanedirektoratet og Bane NOR på rimeligere løsninger sørover i Østfold.

I onsdagens spørretime i Stortinget sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at den sterke kostnadsøkningen for Intercity-utbyggingen gjør at planleggerne må tenke nytt.

Han kunne ikke love dobbeltspor til Fredrikstad og Sarpsborg som tidligere planlagt, men nevner også krysningsspor som en mulighet, altså at det bygges to spor på deler av dagens strekning for kryssende tog.

– Svaret får vi våren 2024 i ny nasjonal transportplan, sa Nygård i spørretimen.

Grunnforhold taler for Haug-Seut

Bane NOR har tidligere sagt hva som kan gi to tog i timen i grunnrute Fredrikstad-Oslo i en nedskalert løsning: Å bygge dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut, og beholde dagens Fredrikstad stasjon, med tilpasninger.

Hovedtraseen som nå er valgt fra Haug i Råde til Seut er i stor grad lagt på fjell, altså med langt bedre grunnforhold enn dagens trasé fra Råde til Fredrikstad.

Men å bygge denne traseen kan også koste et tosifret milliardbeløp. Når regjeringen må spare, skal det ses på alternativer.

For å for å vite hva som blir trolig utfall for jernbanen sør for Råde, må vi ikke vente helt til neste vår.

Allerede 31. mars skal Jernbanedirektoratet svare på bestillingen fra Nygård om utbygging gjennom Østfold.