Gå til sidens hovedinnhold

– Nytt dobbeltspor Oslo - Göteborg kan stå ferdig i 2028!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved bruk av broelementer kan kostnadene anslås til 350 millioner per kilometer, og samlet kostnad i Norge kan bli 35 milliarder. Det er stor aktivitet for å få dette realisert. Sarpsborg er ikke informert.

SaFoSa har deltatt på jernbanemøter i Oslo, Ås, Stockholm, Uddevalla, Göteborg og Brüssel, på Stortinget, med flere departement og i den svenske Riksdagen. Gjennom vårt kontaktnett har vi et innsyn i pågående prosesser.

Bane NOR har kjørt seg fast i dårlige grunnforhold og skyhøye kostnadsestimat. Andre aktører ser nå muligheter.

Ski - Solli/E6 - Rolvsøy

Dette alternativet har store fordeler som ingen andre alternativer har. SaFoSa har forsøkt å holde alternativet varmt, men konstaterer at p.t er ikke dette det mest sannsynlige.

Skal banen stå ferdig innen ti år må den bygges utenom Fredrikstad, som ikke vil ha stasjon på Rolvsøy. Uheldig planlegging av S-linjen har gitt området et ufortjent dårlige grunnforhold-rykte.

Ski - Kalnes sykehus - Sarpsfossen

Arbeiderpartiet har ivret for S-linjen. De negative konsekvensene av en trasé som passerer Kalnes må antas å bli mindre. Fellesnevner er trefelts jernbanebro over Sarpsfossen, og at Tarris og Olavsvollen blir liggende under en trafikkmaskin.

Forskjellen er at Tunejordet, Alvim, Tindlund, Greåkerdalen og Greåker kan bli spart, mens det i stedet blir utfordringer ved passering av Tune kirke.

SaFoSa har i lang tid argumentert mot en løsning der dobbeltsporet føres gjennom sentrum. Sarpsborg kan nå komme i en brutal skvis: Enten finner Sarpsborg en akseptabel passering av sentrum, eller vi ender opp uten dobbeltspor.

Ski - Rudskogen - Svenskegrensen

En av utfordringene vil være krysningen av Glomma. Det vurderes flere muligheter øst for Sarpsborg.

Askim-alternativet

Traseen går via Askim og deretter sydover mot svenskegrensen. Om traseen legges øst for Rakkestad kan Sarpsborg miste alle fordelene ved å ligge på linjen Oslo - Göteborg, herunder attraktivitet, bedriftsetableringer, pendlermuligheter, bosetting av høyt utdannede, knutepunktaktivitet og med det grunnlaget for bedret kommuneøkonomi.

Også i et nasjonalt perspektiv vil det være tragisk om banen bygges øst for Rakkestad. Dette dersom en mer kystnær trasé kunne ha blitt bygget like raskt, like billig, med nærhet til store befolkningsområder, nærhet til havner og nærmere vestsiden av Oslofjorden. En trasé langt øst vil ikke kunne oppnå reell miljø-ønsket konkurranse med E6.

Om dette er eneste mulighet for realisering innen ti år, blir traseen likevel høyaktuell. Traseen vil formodentlig kunne bygges i kommuner som ønsker prosjektet.

Sarpsborg må innta en konstruktiv holdning til Askim-alternativet som fortsatt kan kombineres med en god løsning for Sarpsborg.

Kongsvinger-alternativet (Skandinavia-krysset)

SaFoSa redegjorde for dette - via en interpellasjon i bystyret - i 2016. I september 2020 opplyses det at det jobbes intenst med alternativet. Administrasjonen i Sarpsborg er mer oppdatert på akkurat dette prosjektet enn hva vi er. Kongsvingeralternativet vil gi vesentlig lenger reisetid Oslo - Göteborg, og fremstår mer som en konkurrent når det gjelder prioritering av nasjonal investeringsøkonomi.

Behov for orientering

SaFoSa har tatt flere initiativ med mål om at Sarpsborg skal være mer involvert. Det pågående Interreg-prosjektet som Nedre Glomma regionråd deltar i, og som SaFoSa var aktiv fødselshjelper for, er et eksempel på det.

SaFoSa tok før sommeren initiativ til en orientering for kommuneledelsen der viktig informasjon ville ha fremkommet. Dette er ikke gjennomført. Vi mener at det haster for Sarpsborg å komme mer på banen.

I sist bystyre fremmet SaFoSa en protokolltilførsel der kommuneledelsen oppfordres til å arrangere et orienteringsmøte med sentrale aktører i forkant av neste bystyremøte. SaFoSa ønsker deretter at bystyret fatter vedtak om å igangsette utredning av traseer som på best mulig måte kan tjene Sarpsborg. Arbeidet må etter vår mening utføres i samarbeid med involverte aktører, og i konkurranse med ulike andre traseer i, nær eller langt utenfor Sarpsborg.

SaFoSa håper på mest mulig støtte og engasjement for denne strategien. Vi oppfatter at Sarpsborg uansett om kort tid må begynne å ta stilling til aktiviteten som pågår rundt oss.

Kommentarer til denne saken