Nytt fra næringslivet: Massiv omsetningsøkning har en helt naturlig forklaring

I følge årsregnskapene har Lande Servicesenter økt omsetningen fra 7 til 25 millioner.