Nytt område i sentrum med boligsoneparkering

Ordningen med boligsoneparkering i Sarpsborg sentrum utvides. Nå står sonen Borregaard i Østre bydel for tur.