Gå til sidens hovedinnhold

«Nytt vedtak kan sparke bena under bomringen»

Artikkelen er over 1 år gammel

Vi mener Stortinget dermed har bestemt at strekningen Tindlund – Torsbekkdalen må ferdigstilles før bompengeinnkrevingen i Sarpsborg kan igangsettes, skriver Steinar Haakenstad og Ståle Solberg i dette innlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I bystyret 12. desember vil det bli besluttet at reguleringsplan for fylkesvei 109 Rolvsøysund – Alvim ikke vedtas. Da kan det formelle grunnlaget for bompenger i Sarpsborg være borte.

I stortingsmelding nr. 50 i 2014/15 heter det: «Realisering av prosjektet 109 Torsbekkdalen – Tindlund er en forutsetning for å kunne starte bompengeinnkrevingen i Sarpsborg.»

Vi mener Stortinget dermed bestemte at Tindlund – Torsbekkdalen må ferdigstilles før bompengeinnkrevingen i Sarpsborg kan igangsettes.

Dette i samsvar med bystyrets vedtak sak 46/13: «Innkrevingen (...) i Sarpsborg igangsettes når prosjektet fylkesvei 109 Torsbekkdalen – Tindlund (Fredheimveien) er ferdigstilt.» «Oppstart innkreving i 2019 når dette prosjektet er ferdig bygd.»

Flertallet har senere fastholdt at ordet «realisering» kan forstås som at tiltaket skal gjennomføres, og at Stortinget derfor ikke har forutsatt at prosjektet skal være gjennomført. Nå tilsier grunnforhold og usikkerhet ved om jernbanesporene skal fjernes at prosjektet ikke kan gjennomføres. Da er det ikke flere tolkningsmuligheter igjen. Premisset som Stortinget har satt om vilkår for igangsetting av bompengeinnkreving i Sarpsborg vil ikke oppfylles.

Det var lagt opp til å benytte nåværende trasé for jernbanen til ny vei og derfor forutsatt at jernbanen fjernes.

Bystyret vedtok i 2013 en øvre ramme for bompengeinnkrevingen på 8 milliarder kroner for Bypakke Nedre Glomma. Innkrevingstiden ble satt til 15 år. Stortinget godkjente bypakka og økte samtidig den maksimale rammen til 9 milliarder kroner. Stortinget klargjorde at det ikke kan påregnes å få godkjent økt innkrevingstid, maksimal ramme eller økt bompengesats på et senere tidspunkt. I strid med dette vedtok bystyret i sak 72/18 at den maksimale rammen skulle utvides til fra 8 til 12,3 mrd. og at innkrevingstiden skulle økes til 20 år.

I Stortingets eventuelle godkjenning kunne man kanskje ha håpet at formuleringen angående Torsbekkdalen – Tindlund ikke hadde blitt gjentatt. Da kunne man kanskje ha ansett premisset som opphevet. Stortinget har imidlertid ikke godkjent det nye vedtaket.

I brev fra Sammen For Sarpsborg datert 9. januar 2019 stilles spørsmålet: «Er den lokale opphevelsen av premisset om ferdigstillelse av et bompengeutløsende prosjekt i Sarpsborg før bompengeinnkrevingen i Sarpsborg igangsettes i samsvar med Stortingets vedtak?

I svarbrev fra Stortinget datert 15. januar 2019 heter det: «Vi vil påpeke at dersom det gjøres vesentlige endringer i forutsetningene for saken, som lå til grunn for Stortingets vedtak, bør saken forelegges Stortinget på nytt. Videre er det korrekt som dere skriver, at et vedtak i Stortinget ikke kan oppheves av vedtak fattet i et lokalpolitisk organ.»

Det er ikke samsvar mellom vedtatte prosjekter og godkjent kostnadsramme. Departementet har pålagt at vei og jernbane skal vurderes samlet. Eventuelle endrede jernbaneplaner medfører at alle veiprosjekter må vurderes på nytt.

Skrinlegging av prosjektet ved Tindlund medfører en uavklart balanse hva gjelder hvilken by bompengene skal kreves inn i og hvilke prosjekter som skal gjennomføres i hver av byene.

Spørsmålet til ordføreren blir: Hvilke ytterligere vesentlige endringer i forutsetningene må til før det eventuelt utløses at saken bør forelegges Stortinget på nytt? Ser ordføreren at det formelle grunnlaget, og dermed gyldigheten av Stortingets godkjenning av bompenger i Sarpsborg, kan være borte?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.