Fylkestingsvalget 9. september nærmer seg. Vi som bor i det nye Viken fylke skal stemme inn våre fylkestingsrepresentanter.

Viken vil bestå av både byer og landkommuner, akkurat som Akershus, Buskerud og Østfold alltid har gjort det. Viken KrF er opptatt av å ta vare på distriktene våre. Vi må legge til rette for at alle som bor og som driver næringsvirksomhet, både landbruk, turisme og annen næring, skal ha best mulig tilrettelagt infrastruktur slik at ulike lokalsamfunn kan drives mest mulig effektivt.

Det er mye snakk om bypakker, bompenger og lignende for tiden. Derfor må vi ikke glemme at distriktene er minst like avhengige av å ha gode veier som byene. Vekst i distriktene må skje gjennom at det finnes arbeidsplasser som matcher befolkningens utdanningsnivå. Her må vi stå sammen, landkommunene i Akershus, Buskerud og Østfold.

Det blir ofte nevnt at Viken blir et stort fylke «fra Hallingdal til Halden». Dette er jo helt riktig, men nettopp derfor har vi nå en unik mulighet, hvis nettopp distriktskommunene i hele Viken står sammen, til å jobbe for distriktene. Sammen er vi sterke.

Viken KrF vil gjerne være med på denne jobben.