Gå til sidens hovedinnhold

Økt skatt gir færre egen bolig 

Boligpolitikk

Egen bolig innebærer økonomisk trygghet og sparing for en stor andel av befolkningen. Men noen sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Høyres løsning er å bygge mer og smartere, og vi trenger ingen radikal omlegging av boligpolitikken.

Høyre mener at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig, dersom de selv ønsker det. Boligpolitikken fungerer godt med boliger i et fritt omsettelig marked. Åtte av ti eier egen bolig i dag, og gjennomsnittsalderen for å kjøpe egen bolig er 28 år. De fleste klarer å komme seg inn på boligmarkedet på egen hånd etter noen år med jobb og sparing. Men vi vet at det ikke gjelder alle, og det rammer hardest barn i vanskeligstilte familier. Derfor er det viktig med gode løsninger for dem som trenger det mest. Vi trenger en offensiv boligsosial politikk.

I boligdiskusjonen begår venstresiden, med Ap i spissen, minst to grunnleggende feilgrep:

  • De tar ikke hensyn til at situasjonen ikke er den samme i Oslo og ellers i landet.
  • De ser ikke at også i en tredje boligsektor må eiendommene tilhøre markedet for øvrig.

Venstresiden nostalgiske drøm om en ikke-kommersiell tredje boligsektor med sterke reguleringer, var det en dårlig idé på 70-tallet, og enda dårligere nå. Et storstilt kommunalt oppkjøp av boliger er ingen god løsning. Da vil vi igjen se svart økonomi under bordet, der ærlige folk ikke får kjøpt den boligen de ønsker.

Venstresiden innrømmer at det vil kreve store subsidier - økt bruk av våre skattepenger - men de kjenner ikke prislappen. Heller ikke hvordan det skal treffe. Hvordan skal dette hjelpe dem som trenger det mest?

Vi ser også at Ap ukritisk innfører eiendomsskatt, og AUF tar til orde for å øke boligskatten. Nesten 500.000 flere pensjonister må da betale formuesskatt.

Venstresidens boligpolitikk vil altså gi økte boligskatter og trangere kår for dem som ønsker å kjøpe bolig og dem allerede eier bolig.

Et sunt boligmarked trenger flere boliger, lavere priser og mer valgfrihet. Venstresiden bør innse at vi alle har ulike behov og ønsker, det gjelder i høyeste grad også bosituasjon. Høyres løsning er derfor økt boligbygging, mindre reguleringer, bedre samferdsel for pendlere og lavere skatt. Slik blir det enklere for folk å kunne bo på den måten de selv ønsker.

Kommentarer til denne saken