Jeg tror kanskje Annar Hasle tar for hardt i. Jeg forstår at veien ved skolen må krysses, men er det umulig å lage noen retningslinjer for hvordan barna skal forholde seg?

Jeg vet selvfølgelig at disse barna ikke alltid er lette å styre, men se på Hafslundsøya, ved baker Skoglund, hvor større elever geleider barna over Nordbyveien. Er det helt umulig å tenke på det også ved Varteig skole?

Selvsagt skal alle elever ha samme rett til trafikksikkerhet, men alt er ikke bygd slik overalt, så noe må tenkes annerledes.

Hva da med å bruke en strålende gang- og sykkelvei fra Lundekrysset? Ser ikke noe feil ved det. Hva da med barna fra nærområder som Strømnesåsen og ikke minst det nye boligfeltet i Brunsbykollen og også nord for kirken?

Les også

ØKT og skoleelevenes trafikksikkerhet ved Varteig skole

Skal det kjøres buss rundt i hele nærområdet for at alle elevene skal behandles likt, når vi har nylagte gang- og sykkelveier og som kan bli supplert med ny fra Småbergveien til Lundekrysset?

Dagens samfunn må ikke bli så selvopptatt at alt må være til skoleporten. Dette kan vel også berøres litt hos lærerne, det at noen veier må avvikes.

Dette tror jeg er skivebom, Annar Hasle, men du skal ha for engasjementet.