Regjeringens klimaplan som ble lagt frem nylig er dyster lesing for folk og næringsliv i Østfold. At Høyre er villig til å slå så hardt ned på bilisten er sjokkerende. Dette ser mest ut som noe som er lagt frem av Ap, Sp, SV og MDG.

Høyre vil mer enn tredoble CO2-avgiften. Det vil kunne sende prisen på bensin og diesel opp med 4-5 kroner. Tyvetallet på prisskiltene på landets bensinstasjoner vil kunne lyse mot landets bilister. Ap og Sp har tidligere fremmet forslag om å øke bensinavgiftene. MDG ønsker som kjent å øke bensinavgiften med fem kroner, men at Høyre nå kan åpne opp for det samme - det er så man ikke tror det.

Det stopper dessverre ikke der. Klimaplanen vil også åpne for såkalte nullutslippssoner i landets byer. Forbudssoner er et bedre begrep. Vi snakker altså om områder i byene der bensin- og dieselbiler ikke for lov å kjøre.

Ap- og MDG-byrådene i Oslo og Bergen har alt etterspurt dette. Nå leverer Høyre det de ber om. I andre byer der Ap, MDG og Sp har en hånd på rattet kan man nok også vente seg at de begjærlig griper muligheten Høyre nå gir dem.

I klimaplanen sier Høyre at det også nesten utelukkende skal selges nullutslippsbiler i 2025. Vil de ha et forbud mot nye bensin- og dieselbiler? Eller øke avgiftene både på kjøp av bil og det å fylle drivstoff så mye at vanlige folk ikke har råd til å kjøpe eller holde seg med en bensin- eller dieselbil?

Igjen blir nok ikke partiene på venstresiden vonde å be. Senterpartiet har i sitt utkast til nytt partiprogram slått fast at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Høyre skuffer voldsomt. Er det regjerings-Høyre som ønsker å overby venstresiden i radikal klimapolitikk, eller har dette også støtte på grasroten i partiet?

For Frp vil det være uaktuelt å støtte radikale, bilfiendtlige og rett frem usosiale klimatiltak.