Fredag 15. november åpnet Fredrikstad sin bomring. Vil virkelig befolkningen i Sarpsborg ha det slik her også? Med rabatt og bombrikke i bilen så koster dette mye penger i løpet av 1 år. I Fredrikstad så vil du per år for en bil betale over 20.000 kroner, og det er utrolig mye penger - på hva da? Hva har skjedd i Fredrikstad som skal revolusjonere vei trafikken der nede? Utbyggingen ved Seut, hvor jeg kjører hver dag på morgenen. Hjelper det mot kø? Nei.

Vi i Sarpsborg har fortsatt en mulighet til å stå imot før det er for seint, men da må hele Sarpsborg stå bak dette - sentrum med handelsnæringen og bedrifter som blir berørt av dette. Bomringen i Fredrikstad vil koste et transportfirma på 1 bil over 50.000 kroner per år, og det er kun 1 lastebil med 4 passeringer hver dag.

Ønsker vi virkelig denne utrolig usosiale og urettferdige betalingen av vei? Det vil ramme de svakeste som har trang økonomi fra før.

Her må både politikere og folket i denne byen, samt bedriftseiere, våkne opp! Vi må utvikle Sarpsborgs veinett, men det må løses på en mer rettferdig prising og betaling av veien. Slik det legges opp nå, skapes det enda større forskjeller mellom fattig og rik.

Nok er nok, folkens!