Gå til sidens hovedinnhold

«Opp mot 90 prosent av alle sarpingers standpunkt i jernbanesaken er ren idioti»

Artikkelen er over 2 år gammel

Jernbanesaken Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette synes å være den eneste logiske og uunngåelig konklusjon på Gaute Brochmann sitt oppslag i Morgenbladet den 23. juli.  Brochmanns overskrift er: «Nye togstasjoner utenfor byene vil være ren idioti.»

Sarpsborg Arbeiderparti har tidligere stilt seg bak en uttalelse om at vår politikk er trist, tragisk og ødeleggende. Sarpsborg Høyre har karakterisert oss som populister fordi vi stemte for å utrede rett linje. Nå karakteriserer Brochmann vårt og svært mange sarpinger sitt standpunkt som ren idioti.

SaFoSa sitt standpunkt er at vi vil beholde og videreutvikle stasjonene i byene. Vi vil gjenåpne tidligere nedlagte lokale stasjoner, vi vil gjenåpne trafikk til Rakkestad/Mysen og vi vil at Sarpsborg skal være et nav for persontrafikken i Østfold. Vi vil lede godstrafikken i rett linje utenom sentrum, og vi vil ha ny stasjon for utenlandstog og raske Intercitytog midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Det er denne tanken Aftenposten nå har løftet i et oppslag den 22. juli, og det er denne tanken Brochmann karakteriserer som «ren idioti» i oppslaget i Morgenbladet den 23. juli.

Sarpsborg Arbeiderparti vil ha dobbeltspor for godstog gjennom Sarpsborg sentrum, og de vil at Sarpsborg sentrum skal være et nav for gods i Østfold. Dette som en konsekvens av at de vil ha alle Intercitytog og utenlandstog, og derved også dobbeltsporet og godstogene gjennom Sarpsborg sentrum. Denne løsningen gir ikke rom for gjenåpning av lokale stasjoner.

Brochmann og Morgenbladet bør kanskje reflektere om det kan være en nyanse i saken de har gått glipp av. Det bør lyse en varsellampe eller ringe en bjelle når det antas at Sarpsborgs innbyggere ikke vet sitt eget beste. 

Hvor stor andel av Sarpsborgs befolkning som i en seriøs undersøkelse ville svart at de vil ha utredet rett linje vet man ikke nøyaktig. Det er et paradoks. Når innbyggerne er spurt om de vil ha rett linje eller en trasé som er vedtatt, så blir verdien av svaret sterkt svekket når det viser seg at det som var «vedtatt» likevel ikke var vedtatt.  Det er grunn til å tro at mer enn 90 prosent nå vil ha utredet rett linje og derved også ny hovedstasjon utenom sentrum som mulig alternativ. Nei til utredning av et alternativ synes nå å være et nei til jernbane.

Sarpsborg sine innbyggere bør være på vakt mot at Sarpsborg Arbeiderparti og Sarpsborg Høyre endrer fortellingen om hva de har stått for og stemt for så langt i prosessen.

Blindgaten i denne saken består av dårlig grunnforhold som ikke er hensyntatt i planleggingen, massiv lokal motstand grunnet de enorme planlagte ødeleggelsene i byene, enorme kostnadssprekker, en særdeles dårlig jernbaneteknisk løsning, og en særdeles uryddig beslutningsprosess. 

Selv om dobbeltspor mellom Sarpsborg og Fredrikstad blir vraket må en lokalt ikke nå ta en endelig seier i jernbanesaken for gitt. Det er fortsatt ikke avklart hvor og hvordan godstogene mellom Oslo og Gøteborg skal passere Sarpsborg. Det er fortsatt teoretisk mulig at det blir gjennomslag for å føre alle godstog gjennom Sarpsborg sentrum i ny direkte linje fra Ski.

Det er ikke gitt at Sarpsborg får utvikle sin jernbanestasjon som et nav for lokal persontrafikk. Ei heller er det avklart at det kommer en stasjon for utenlandstog og raske intercitytog med god tilgjengelighet for sarpinger.

Det eneste som er avklart er at politikken som har vært ført endte i en blindgate. Det har store praktiske og økonomiske konsekvenser, gir betydelige utsettelser i tid, og bør også få konsekvenser for de ansvarlige.

Et hovedspørsmål som bør besvares er hvordan eller rettere hvorfor lokaldemokratiet ikke har fungert i denne saken, og om det nå vil bli bli ryddet opp slik at en kan håpe på langt mer ryddige demokratiske prosesser fremover. 

Kommentarer til denne saken