PDK (Partiet De Kristne) har vært helt klare i sin politikk på at Viken er et oppkonstruert storfylke hvor vi etterlyser fornuftig tankegang i opprettelsen.

Sammenslåingen har ikke hatt flertall blant befolkningen, og de fleste rister på hodet og skjønner ikke hvordan man kunne finne på å slå sammen disse tre fylkene.

De har ikke noen naturlig geografisk beliggenhet for sammenslåing, og avstanden fra Halden til Geilo er for stor til at det blir et godt samarbeid. Byråkratiet vil vokse, og allerede ser man konturene av de store kostnadene sammenslåingen vil medføre ved å oppføre nye store administrasjonsbygninger.

Senterpartiet har annonsert at kampsaken deres er å avvikle hele Viken-fylket, og gjenopprette de gamle fylkene, Akershus, Buskerud og Østfold. PDK sier seg absolutt enig i dette og vil støtte en søknad til departementet om oppløsning av Viken etter stortingsvalget i 2021.

De som ønsker en endring i tvangssammenslåing av fylker og kommuner må stemme på partier som vil endre dette. Stem PDK, vi vil arbeide for en endring på dette feltet, både når det gjelder Viken og Troms/Finnmark.