Opprettholder arbeidet mot ulovligheter

Kommunedirektøren hadde i sitt budsjettforslag redusert arbeidet med ulovlighetsoppfølging med 700.000 kroner. Det vil ikke de styrende politiske partiene være med på og opprettholder stillingen.